Bảng giá thẻ Game trên Whypay

07:01 01/01/2017 16144

Bảng giá thẻ Game trên hệ thống Whypay

Nhà mạng Mệnh giá Giá bán
Gate 10000 9470
Gate 20000 18940
Gate 50000 47300
Gate 100000 94600
Gate 200000 189200
Gate 500000 473000
Garena 10000 9600
Garena 20000 19040
Garena 50000 47600
Garena 100000 95200
Garena 200000 190400
Garena 500000 476000
Oncash 10000 9350
Oncash 20000 18800
Oncash 50000 47000
Oncash 100000 93800
Oncash 200000 187600
Oncash 500000 469000
Vcoin 10000 9450
Vcoin 20000 18840
Vcoin 50000 47100
Vcoin 100000 94200
Vcoin 200000 188400
Vcoin 500000 471000
Zing 10000 9520
Zing 20000 19040
Zing 50000 47600
Zing 100000 95200
Zing 200000 190400
Zing 500000 476000
Scoin 10000 9450
Scoin 20000 18900
Scoin 50000 47250
Scoin 100000 94500
Scoin 200000 189000
Scoin 500000 472500
Megacard 10000 9450
Megacard 20000 18900
Megacard 50000 47250
Megacard 100000 94500
Megacard 200000 189000
Megacard 500000 472500


Thời gian áp dụng

Từ 1/1/2017

DÀNH CHO THÀNH VIÊN WHYPAY
Bảng giá Nạp tiền điện thoại
Hình thức nạp Giá
Nạp chậm 7%
Nạp ngay 3.5%
Nạp vào khuyến mại 3.5%
Bảng giá thẻ điện thoại
Nhà mạng Giá
Viettel 3%
Vinaphone 4%
Mobiphone 4%
Vietnam Mobile 5%
Gmobile 5%
3G Mobifone 10%
Bảng giá thẻ game
Loại thẻ Giá
FPT Gate 4%
Garena 5%
Oncash (Net2E) 6.5%
VTC Vcoin 4%
VNG Zing 3.5%
MegaCard 5%
SCoin 5%
FunCard 5%
Anpay 0%


DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐĂNG NHẬP
Giảm giá 2.5% cho tất cả thẻ điện thoại, 3.5% cho thẻ game