BEST PRICE GUARANTEE

Reference pricing (updated 30/8/2016) Click here

Giao dịch thành công

DÀNH CHO THÀNH VIÊN WHYPAY
Pricing table
Provider Discount
Viettel 3.5%
Vinaphone 4%
Mobiphone 4%
Vietnam Mobile 5%
Beeline (Gmobile) 5%

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐĂNG NHẬP
Giảm giá 2.5% cho tất cả thẻ điện thoại, 3.5% cho thẻ game

Giao dịch thành công