Link Google sheet

Hướng dẫn

Bước 1: Nhập danh sách cần nạp tiền theo File mẫu sau . Chú ý copy và tạo file mới, không nhập trực tiếp vào file mẫu
Bước 2: Sau khi nhập xong, bấm nút Share (Chia sẻ) trong SpreadSheet. Bạn cần chọn "Anyone on the internet with this link can view" để hệ thống có thể đọc được nội dung file của bạn. Copylink và dán vào ô nhập Link Google Sheet phía trên

Danh sách Lô nạp