Thanh toán hóa đơn Điện lực Miền Trung

NHẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Nhà cung cấp:
Mã khách hàng:

Lựa chọn nhận thông báo hóa đơn hàng tháng qua:

Nhập email nhận thông báo hóa đơn hàng tháng:

Hướng dẫn thanh toán tiền điện Điện lực miền Trung

Hỗ trợ tra cứu tiền điệnthanh toán tiền điện online các Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng, Hà Tĩnh (Chỉ hỗ trợ TP.Hà Tĩnh), Khánh Hòa, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên.

Bước 1: Tra cứu tiền điện

Quý khách nhập Mã khách hàng có dạng PQ02000125180 và chọn nút Tra cứu hóa đơn.
Tìm mã khách hàng trên hóa đơn bạn nhận từ điện lực Xem hóa đơn mẫu

Bước 2: Thanh toán tiền điện Xem thông tin tra cứu, nhập Mật khẩu và Chọn nút Thanh toán.

Thanh toán hóa đơn điện, nước, di động trả trước, trả sau, cáp truyền hình, internet nhanh chóng thuận lợi