Thanh toán hóa đơn Điện lực Miền Bắc

NHẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Nhà cung cấp:
Mã khách hàng:

Lựa chọn nhận thông báo hóa đơn hàng tháng qua:

Nhập email nhận thông báo hóa đơn hàng tháng:

Hướng dẫn thanh toán điện lực Miền Bắc

Hỗ trợ thanh toán trên các tỉnh thành phố Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nam Định, Cao Bằng

Bước 1: Quý khách nhập mã khách hàng có định dạng PA01NDxxxx và chọn nút Tra cứu hóa đơn.
Xem mẫu hóa đơn

Bước 2: Xem thông tin tra cứu, nhập Mật khẩu và Chọn nút Thanh toán.

Thanh toán hóa đơn điện, nước, di động trả trước, trả sau, cáp truyền hình, internet nhanh chóng thuận lợi