Buy card MegaCard

DÀNH CHO THÀNH VIÊN WHYPAY
Pricing table
Card type Discount
FPT Gate 5.5%
Garena 3%
Oncash (Net2E) 6.5%
VTC Vcoin 4%
VNG Zing 5%
MegaCard 5%
SCoin 5%
FunCard 5.3%
Anpay 1%

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐĂNG NHẬP
Giảm giá 2.5% cho tất cả thẻ điện thoại, 3.5% cho thẻ game