Phí chuyển khoản theo quy định của Ngân hàng bạn đang sử dụng

PHÍ CHUYỂN NỘI NGÂN HÀNG

Nếu bạn có tài khoản tại các ngân hàng Agribank, VCB, MB, BIDV, Viettin, Techcombank hãy chuyển khoản Nội ngân hàng theo mức phí như sau:
Ngân hàng Phí chuyển nội Ngân Hàng
Agribank Miễn phí (khi dùng Bankplus (Bank+), eMobile Banking).
3.300đ (khi chuyển qua cây ATM).
BIDV Miễn phí (Bank+).
1.100đ (Smart banking).
2.200đ (cây ATM).
3.300đ (Internet banking).
MBbank Miễn phí (Bank+).
3.300đ (cây ATM, Internet Banking).
Vietcombank Miễn phí (Bank+, app VCB).
3.300đ (cây ATM, Internet Banking).
Viettinbank Miễn phí (Bank+, cây ATM).
Internet banking: dưới 1 triệu - phí 1.100đ, 2-5 triệu - phí 2.200đ, trên 5 triệu - phí 3.300đ
Techcombank Miễn phí (cây ATM)
1.100 đ (Internet banking)

PHÍ CHUYỂN LIÊN NGÂN HÀNG

* Chú ý viết tắt: IB - Internet Banking, ATM - Chuyển qua cây ATM, gd - Giao dịch
Ngân hàng Phí chuyển liên Ngân Hàng
AB Bank IB: 11.000đ
ATM: 8.800đ
ACB IB: 11.000đ
ATM: (ko chuyển được)
Bắc Á IB: 22.000đ
Bao Viet IB: 16.500đ
ATM: (ko chuyển được)
Đông Á IB: 11.000đ (cùng tỉnh), 22.0000đ (khác tỉnh)
EximBank IB: 16.500đ (cùng tỉnh), 22.000đ (khác tỉnh)
ATM: (ko chuyển được)
HD Bank IB: 11.000đ (cùng tỉnh), 33.000đ (khác tỉnh)
Liên Việt IB: 1.760đ + 1.1% giá trị giao dịch
ATM: (ko chuyển được)
Maritime bank IB: 11.000đ (áp dụng với tài khoản Premier, M-FCB1, M-FCB2, M111), 22.000đ (với TK M-Money)
ATM: (ko chuyển được)
Nam Á IB: 11.000đ
OCB IB: 11.000đ (cùng tỉnh), 22.000đ (khác tỉnh)
ATM: (ko chuyển được)
Ocean Bank IB: Cùng tỉnh, trước 15h: 11.000đ, từ 15h- 16h: 16.500đ, từ 16h-16h30: 22.000đ. Khác tỉnh, trước 15h: 16.500đ, từ 15h- 16h30: 22.000đ, từ 16h-16h30: 27.500đ
ATM: 5.500đ áp dụng khi chuyển sang NH Nông nghiệp, TP bank và VP bank
PG Bank IB: 11.000đ (cùng tỉnh), 22.000đ (khác tỉnh)
ATM: (ko chuyển được)
SacomBank IB: 16.500đ (cùng tỉnh), 27.500đ (khác tỉnh)
Sai Gon Bank IB: 10.000đ
SeaBank IB: 22.000đ (cùng tỉnh), 27.500đ (khác tỉnh)
ATM: (ko chuyển được)
TP Bank IB: 8.800đ (cùng tỉnh), 22.000đ (khác tỉnh)
VIB IB: 16.500đ (cùng tỉnh), 22.000đ (khác tỉnh)
Việt Á Bank IB: 11.000đ (cùng tỉnh), 22.000đ (khác tỉnh)
ATM: (ko chuyển được)
VP Bank IB: 11.000đ (cùng tỉnh), 22.000đ (khác tỉnh)
ATM: (ko chuyển được)