Điều khoản sử dụng
 
Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Thỏa thuận”) trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ phần nào của ứng dụng WhyPay (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn
 
1, Cập nhật
 
Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại website: http://whypay.mobi/dieukhoansudung.html. Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật
 
2, Giới thiệu về Ứng dụng
 
WhyPay là ứng dụng quản lý các Cước và từng cuộc gọi cũng như quản lý các dịch vụ Giá trị gia tăng. 
Whypay là hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng di động sử dụng các mạng viễn thông ở Việt Nam (như viettel, mobiFone, VinaPhone). 
Các tính năng chính: 
- (1) Quản lý cước viễn thông của từng cuộc gọi, cước sử dụng hàng tháng. 
- (2) Tra cứu dịch vụ vas bạn đang bị trừ tiền 
- (3) Tra cứu gói cước 3G bạn đang sử dụng 
- (4) Gửi tin nhắn SMS miễn phí và nhiều tiện ích khác 
 
3, Quyền sử hữu Ứng dụng
 
Ứng dụng này được phát triên và sử hữu bởi Công ty giải pháp Công nghệ WhyPay Solutions (Sau đây gọi tắt là Cty), tất cả các quyền sở hưu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa trong ứng dụng: các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Cty WhyPay Solutions và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm hại tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sụ đồng ý và cho phép bằng văng bản của Cty.
 
4, Tài khoản
 
Để sử dụng Ứng dụng bạn phải tạo một tài khoản theo hướng dẫn của chung tôi, bạn cam kết rang việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Cty, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chung tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và Nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
 
-          Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hình vi sau đây nếu không có sự đồng bằng văn bản của Cty. 
 
+ Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng dụng WhyPay
+ Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa ra một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
+ Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân)
+ Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
+ Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng, hoặc nội dung Ứng dụng;
+ Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;
+ Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Cty.., bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình đọc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khắc nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng
+ Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển cấp quyền hoặc cấp thuận của Cty..
Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng dụng;
+ Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, Truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm phát luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
+ Sử dụng Ứng dụng để sử dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Cty..trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
+ Các hình thức vi phạm khác
 
5, Xử lý vi phạm
 
Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, Cty.. có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và hoặc xóa bỏ toàn bộ thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiêm trước cơ bản có thẩm quyền, Cty.. và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoạc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn